امروز ۷ محرم ۱۳۴۶ هجری قمری، به نام روز علی اصغر است. سلام بر شهید شش ماهه دشت کربلا.

علی اصغر چرا تیر در گلو داری
علی اصغر چرا تشنه در آغوش بابا
علی اصغر گلوی خون فشان داری
علی اصغر بمیرم من برایت
علی اصغر چشمم خون برایت
علی اصغر به قربان صدایت
علی اصغر شوم قربان برایت
علی اصغر چرا خاموش گشتی
علی اصغر قلب مادر را شکستی
علی اصغر چرا آبت ندادند، چرا حنجرت را خون نشاندند
علی اصغر چرا ناله نکردی، چرا از درد خود شکوه نکردی
علی اصغر لالایی عزیزم، برایت تا قیامت اشک ریزم، برایت تا قیامت اشک ریزم
علی اصغر دلم طاقت نداره، ببینم آن گلوی پاره پاره
علی اصغر تو نور عالمینی
علی اصغر تو فخر بابایت حسینی
علی اصغر به بابایت نظر کن، جوانان بنی هاشم خبر کن
علی اصغر بابایت غریبه، در این دشت بلا از یار بی نصیبه
علی اصغر عمویت را کشتند، به این دشت بلا ماه را کشتند
علی اصغر چرا بی تاب گشتی، در این دشت بلا بی آب گشتی
علی اصغر تو جان مرتضایی، تو قلب فاطمه روح مصصفایی
علی اصغر برایت من بمیرم، چگونه انتقامت را بگیرم… چگونه انتقامت را بگیرم