اين سايت را به دليل علاقه باطني که به سرور شهيدان امام حسين عليه السلام دارم، راه اندازي کرده ام. همچنين از اين سايت براي توزيع سخنرانيهاي شهيد حجه السلام احمد کافي استفاده ميکنم براي اينکه علاقه بسيار زيادي نيز به ايشان دارم و حرفهاي ايشان تاثير بسيار زيادي در زندگيم گذاشته است.م

من سخنرانيهاي آقاي کافي را در حالي پيدا کردم که مشکلات زيادي از نظر اعتقادي داشتم. حرفهاي ايشان باعث شد که از يک حالت سردرگمي و شک به ايماني استوار و محکم برسم. از قبل ارادت زيادي به اهل بيت عصمت و طهارت داشتم اما آشنايي با آقاي کافي باعث شد که اين علاقه نيز چندين برابر شود.م

متاسفانه آقاي کافي در سن جواني و درحاليکه هنوز ميتوانست به جامعه ايران خدمت کند توسط عمال حکومت منحوس پهلوي در يک سانحه ساختگي رانندگي به شهادت رسيد. رژيم شاه از ايشان بسيار وحشت داشت چرا که ايشان ماهيت خيانتکار رژيم شاه را براي مردم روشن ميکرد.م

با وجود اين، تلاش شهيد کافي بيشتر در جهت کمک به مردم آن زمان در دوري از گناه و رو آوردن به آغوش اسلام بود. سخنرانيهاي آتشين ايشان که مملو از عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت، علي الخصوص حضرت بقيه الله الاعظم بود، چه افراد فاسدي را که از اعماق فساد و تباهي به سوي زهد و پرهيزکاري رهنمون نکرد.م

دوست دارم به ايشان خدمتي کرده و نگزارم که صدايش خاموش شود و اينترنت وسيله خوبي براي اين کار است.م

از آنجا که اين کار را فقط براي رضاي خدا و براي خدمت به خلق خدا، اسلام و مسلمين و جامعه شيعه فارسي زبان انجام ميدهم، از معرفي خود معذورم و ترجيح ميدهم ناشناس بمانم. تنها از شما که اکنون مشغول خواندن اين سطور هستيد التماس دعا دارم، اول براي آقا امام زمان عج الله و تعالي فرجه الشريف و بعد هم اگر قابل دانستيد اين بنده حقير را هم دعاي خيري مرحمت فرماييد.م

لازم به ذکر است که اينجانب و اين سايت هيچگونه وابستگي به هيچ حزب و گروه و “رنگ” و حرکت سياسي نداريم. حزب ما همان است که خدا فرموده: و حزب الله هم الغالبون.م

و من الله التوفيق
پنجم دي ماه ١٣٨٨ مصادف با نهم محرم ١٤٣١